Pomôžte nám vytvoriť Slovensko bez drog

Prostredníctvom prednášky PRAVDA O DROGÁCH odovzdávame žiakom na školách fakty o drogách takým spôsobom, ktorý je pre nich atraktívny a prijateľný. Na základe reakcií, ktoré nám po prednáške píšu, vidíme, že sa ROZHODLI ŽIŤ ŽIVOT BEZ DROG. Za mnohé reakcie detí, aspoň jedna:

"Rozhodla som sa drogy nebrať. Veľmi pekne ďakujem, že ste ma presvedčili, pretože aj ja som chcela drogy vyskúšať." - žiačka SŠ

Od roku 2009 sa prostredníctvom tejto interaktívnej besedy dozvedelo pravdu o drogách už viac ako 276 000 žiakov a ich počet každý deň rastie.

Váš príspevok nám umožní robiť ešte viac prednášok pre ešte viac detí a spôsobiť ešte viac takýchto rozhodnutí. Vaša podpora je podporou budúcej zdravej generácie na Slovensku.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.