Pomôžte vytvoriť Slovensko bez drog

Svojím príspevkom chcem podporiť informovanosť žiakov a študentov o pravdivých účinkoch drog.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.